Siedlisko Kuty Kamienny Las

Kurs latania na bojerach

Żeglarstwo lodowe powstało w Holandii i znane jest już od wczesnych lat XVIIw. Pierwsze ślizgi służyły do transportu ludzi i ładunków. W drugiej połowie XVIIIw wraz z emigrantami holendrskimi ślizg lodowy pojawił się w Ameryce. W Europie żeglarstwo lodowe najbardziej rozwinęło się w krajach bałtyckich i w Rosji. W stoczni admiralicji w Petersburgu zbudowano ślizg, który mógł zabierać 12 osób i rozwijał prędkość do 60km/h. W 1882r odbyły się pierwsze regaty bojerowe w Ujściu Newy, na dystansie 84km.

Żeglarstwo lodowe to coraz bardziej popularną dyscyplina. Jest nietypową formą rozrywki lodowej, ale jakże fascynującą. zwala na przeżycie niesamowitych doznań okraszonych dużą dawkę adrenaliny dzięki dynamicznym przyspieszeniom i rozwijanym prędkościom. 

Żeglarstwo lodowe, to sport dla każdego, nie trzeba być wprawionym żeglarzem aby latać na bojerach. Ślizganie bojerami jest możliwe przy odpowiednich warunkach pogodowych i lodowych.

Żeglarstwo lodowe