Siedlisko Kuty Kamienny Las

Spływ kajakowy Rzeką Gołdapą

Spływ kajakowy Rzeką Gołdapą

Źródła rzeki znajdują się na północ od Olecka niedaleko wsi Monety. Ciek o nazwie “Borkowina” płynie na zachód, a następnie skręca na północ od miejscowości Rogówko. Odcinek rzeki od ujścia Pogorzelskiej Strugi do ujścia do jeziora Gołdap nazywa się Jarka. Z jeziora tego przyjmuje ona kierunek zachodni, a następnie południowy. Od miejscowości Nowa Boćwinka płynie w kierunku północno-zachodnim, aż do Węgorapy. Niedaleko miejscowości Banie Mazurskie Kanał Brożajcki łączy ją z Węgorapą.

Długość całego szlaku wynosi ok. 36,5 km, z czego najpiękniejsza i najdłuższa część to teren gminy Pozezdrze.

 

Gołdapa