Siedlisko Kuty Kamienny Las

Regulamin Siedliska

Przedmiot regulaminu.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w na terenie Siedliska Kamienny Las.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w obiekcie oraz na naszej stronie internetowej kamiennylas.pl/regulamin/

 

Doba noclegowa.

 1. Pokoje wynajmowane są na doby pobytowe (najkrótszy okres pobytu to 3 doby).
 2. Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się o 16.00 w dniu przyjazdu, kończy o 11.00 w dniu wyjazdu. Ze względu na strukturę Siedliska Kamienny Las (brak recepcji), Goście przyjmowani są do godziny 21:00 w dniu przyjazdu.
 3. Przedłużenie doby pobytowej jest możliwe w miarę dostępności pokoi, wyłącznie po uzyskaniu zgody Gospodarzy.

 

Rezerwacja i meldunek.

 1. Rezerwacja może być dokonana na piśmie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub za pomocą systemu rezerwacyjnego umieszczonego na stronie internetowej Siedliska Kamienny Las.
 2. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadkach niezależnych od Gościa lub Wynajmującego, istnieje możliwość zmiany terminu pobytu w apartamencie na dowolny inny termin, w zależności od dostępności pokoi.
 4. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy do kwatery, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 50,00 zł.
 5. Gość może odwołać rezerwację na 14 dni przed planowanym przyjazdem.

 

Postanowienia końcowe.

 1. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.
 2. Gość powinien powiadomić Gospodarzy o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu.
 3. Do dyspozycji Gości pozostawiony jest niestrzeżony, niedozorowany i nieodpłatny parking znajdujący się na terenie Siedliska Kamienny Las. Siedlisko Kamienny Las nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu mechanicznego należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych.
 4. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w Siedlisku Kamienny Las i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.
 5. Wewnątrz budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 6. Siedlisko Kamienny Las jest przyjazne wszystkim żywym stworzeniom. Zabieranie zwierząt domowych przez Gości do Siedliska Kamienny Las jest możliwe, ale po wcześniejszych ustaleniach z Gospodarzami. Goście odpowiadają za utrzymanie czystości wokół swoich zwierząt oraz za szkody przez nie wyrządzone.
 7. W Siedlisku Kamienny Las dbamy o środowisko – pragniemy o nie zadbać z Naszymi Gośćmi. W środku obiektu znajdują się worki do segregacji odpadów oraz instrukcje pomagające zaklasyfikowanie odpadów do worka o odpowiednim kolorze.
 8. Korzystając z bieżącej wody pamiętajmy, że jej zasoby są ograniczone. Wyłączajmy światło, kiedy nie jest nam potrzebne, zarówno w swoim pokoju, jak i w miejscach wspólnych (taras, schody, kuchnia).
 9. Do dyspozycji Gości, pozostawiamy w pełni wyposażoną kuchnię. Siedlisko Kamienny Las zachęca do korzystania z przyrządów kuchenny oraz sztućców wielokrotnego użytku a tym samym nie produkowania niepotrzebnie „śmieci”
 10. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu.